Jesteś tutaj > Urząd Gospodarowanie odpadami Punkty zbierania odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych

Punkty zbierania odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych

Zgodnie z art.3 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r poz. 2010 z późn. zm.) Gmina Markuszów zamieszcza informacje dotyczące adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

 

Odpady folii i sznurka:

 • PPHU T-R BUD TOMASZ SIWIEC,
  Zawada 63, 24-160 Wąwolnica, woj. lubelskie, tel. 691 122 383
  - folie po sianokiszonce, worki typu big-bag, worki po nawozie.
 • Lub–Eko-Plus,
  ul. Metalurgiczna 17c, 20-234 Lublin, tel. 502 636 439
  - folia odpadowa, sznurek, opony powstające w gospodarstwach rolnych.

Opony:

 • P.W. Skoczylas Maciej Skoczylas,
  ul. Fabryczna 16, 24-320 Poniatowa tel. 691 370 360
 • Orzeł S.A., ul. Przemysłowa 50, 24-320 Poniatowa, tel. 667 713 999

Odpady mechaniki pojazdowej:

 • Eko Prim Sp. z o.o.,
  ul. Metalurgiczna 17H, 20-234 Lublin, tel. (81) 749 09 26
  - tworzywa sztuczne, szyby, płyny eksploatacyjne, filtry paliwa- oleju i powietrza, czyściwo, opakowania po olejach i płynach oraz odbiór m.in.: zaolejonych wód, emulsji olejowych, szlamów, odpadów ciekłych, farb, lakierów, klejów, rozpuszczalników, benzyn, ubrań roboczych)

OPAKOWANIA PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN

Zgodnie z obowiązującym prawem, użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do odpowiedniego postępowania z opakowaniami po tych produktach a punkty sprzedaży – do ich bezpłatnego przyjęcia.

Za niewłaściwe zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych, jakimi są opakowania po środkach ochrony roślin, rolnikom grozi kara w postaci grzywny oraz zmniejszenia dotacji unijnych.

Zużyte opakowania powinny zostać oddane do punktu sprzedaży tj. sklepu, hurtowni środków ochrony roślin, które następnie zostaną, przekazane wyspecjalizowanym podmiotom, celem prawidłowej utylizacji przedmiotowych odpadów niebezpiecznych.

Odpady z działalności rolniczej nie są odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym nieprawidłowym jest wyrzucanie ich do zbiorowych pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych, znajdujących się w gospodarstwie domowym.
Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje