Jesteś tutaj > Urząd Gospodarowanie odpadami Opłaty

Opłaty

STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 2024

ODPADY SEGREGOWANE:

  • 27,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,


ODPADY NIESEGREGOWANE: (jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny)

  • 54 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość

 

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 5 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Z ulgi na kompostownik nie mogą skorzystać mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej.

W związku z powyższym stawki opłat dla nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wynoszą 22,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. 

Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje