Jesteś tutaj > Urząd Władze Sekretarz
Kraina rowerowa
Kraina rowerowa
Energia odnawialna w gminie Markuszów
Odnawialne Źródła Energii w Gminie Markuszów
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Powiat Puławski
Powiat Puławski
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego
Parafia pw. św. Józefa
Parafia pw. św. Józefa

Sekretarz

 
 
 
Bożena Tkaczyk - Żurawska
Sekretarz Gminy Markuszów
 
Tel: 81 881 80 04
 

Do zadań sekretarza gminy Markuszów należy w szczególności:

 1. Sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy, przestrzeganiem wewnętrznego porządku pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych i obiegiem informacji.
 2. Nadzorowanie przestrzegania prawa przy załatwianiu spraw w postępowaniu administracyjnym.
 3. Koordynowanie wykonywania zadań wynikających z aktów prawnych organów gminy.
 4. Wykonywanie zadań związanych z wyborami, w szczególności nadzorowanie i koordynowanie prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem wyborów i referendów od strony technicznej i organizacyjnej.
 5. Przygotowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych, dotyczących organizacji pracy urzędu.
 6. Nadzorowanie i załatwianie skarg i wniosków oraz prowadzenie centralnego rejestru tych skarg.
 7. Nadzór nad prowadzeniem spraw kadrowych w urzędzie.
 8. Wykonywanie wszelkich czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta niezastrzeżonych dla przewodniczącego rady gminy.
 9. Nadzór nad przeprowadzaniem służby przygotowawczej pracowników.
 10. Prowadzenie centralnego rejestru upoważnień i pełnomocnictw.
 11. Prowadzenie rejestru gminnych jednostek organizacyjnych.
 12. Dekretowanie korespondencji niezadekretowanej przez wójta.
 13. Nadzór nad elektronicznym obiegiem dokumentów w urzędzie.
 14. Nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z ubezpieczeniem mienia.
 15. Nadzorowanie spraw związanych z kasacją zużytego sprzętu, będącego na wyposażeniu urzędu.
 16. Opracowywanie zakresów czynności dla pracowników.
 17. Kierowanie pracą urzędu w przypadku nieobecności wójta lub zastępcy wójta w ramach udzielonych upoważnień.
 18. Nadzór nad wprowadzaniem i treścią informacji do Biuletynu Informacji Publicznej.
 19. Wykonywanie zadań pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych.

 

 

Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje