Jesteś tutaj > Gmina Baza wiedzy
Kosz i worek na śmieci
Harmonogram odbioru odpadów na 2023 r.
Kraina rowerowa
Kraina rowerowa
Energia odnawialna w gminie Markuszów
Odnawialne Źródła Energii w Gminie Markuszów
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Powiat Puławski
Powiat Puławski
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego
Parafia pw. św. Józefa
Parafia pw. św. Józefa

Baza wiedzy

Stosowanie rozwiązań niskoemisyjnych stało się w ostatnich latach nie tylko ciekawym trendem, ale i koniecznością, po to, aby działalność człowieka przebiegała w myśl zrównoważonego rozwoju. Bardzo wyraźnie zauważany jest negatywny wpływ działalności człowieka na środowisko. Chcąc ograniczyć postęp zanieczyszczenia i degradacji środowiska, wprowadza się w życie coraz to nowe rozwiązania.
 
Zachęcamy do stosowania różnych rozwiązań, a także sama realizuje zadania mające na celu m.in kompleksową termomodernizację budynków, w tym zmianę sposobu ogrzewania czy zastosowanie odnawialnych źródeł energii. Zasadniczą korzyścią płynącą z działań termomodernizacyjnych czy też w zakresie OZE jest zmniejszenie ilości zużywanej energii cieplnej / elektrycznej co przynosi korzyści ekonomiczne, a więc ograniczenie kosztów ogrzewania/ zakupu energii elektrycznej. Działania tego typu niosą za sobą także pozytywne efekty dla środowiska, a więc zmniejszenie eksploatacji nieodnawialnych źródeł energii i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery oraz korzyści społeczne i zdrowotne (poprawa estetyki budynków oraz warunków mikroklimatycznych).
 
Gdzie znajdziemy informacje o działaniach wspierających rozwiązania niskoemisyjne:
 • RPO WL to Regionalny Program Operacyjny udzielający finansowego wsparcia w formie dotacji. Pieniądze dostępne w perspektywie 2021-2027 w ramach polityki spójności zostaną przeznaczone na realizację inwestycji w obszarze innowacji, przedsiębiorczości, cyfryzacji, ochrony środowiska, efektywności energetycznej, edukacji, rynku pracy i spraw społecznych, infrastruktury transportowej, ochrony zdrowia, kultury i turystyki oraz zintegrowanych inwestycji terytorialnych.

Więcej informacji o programie na stronie https://rpo.lubelskie.pl

 • „Mój Prąd” to program dla indywidualnych mieszkańców dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Więcej informacji o programie na stronie https://mojprad.gov.pl

 • „Czyste Powietrze” to program dla indywidualnych mieszkańców, w zakresie dofinansowania wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Więcej informacji o programie na stronie https://czystepowietrze.gov.pl

 • Ulga termomodernizacyjna, to projekt, który pozwala na odliczenie od dochodu wydatków do wysokości 53 000 zł poniesionych na termomodernizację budynków jednorodzinnych realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Więcej informacji o programie na stronie https://czystepowietrze.gov.pl

 • „STOP SMOG” to program dla gmin, który wspiera wymianę bądź likwidację źródeł ciepła i termomodernizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie realizowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Więcej informacji o programie na stronie https://czystepowietrze.gov.pl

Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje