Jesteś tutaj > Gmina Projekt pn: Niskoemisyjna gmina Markuszów
Kosz i worek na śmieci
Harmonogram odbioru odpadów na 2023 r.
Kraina rowerowa
Kraina rowerowa
Energia odnawialna w gminie Markuszów
Odnawialne Źródła Energii w Gminie Markuszów
Projekt - przebudowa  i modernizacja stacji  uzdatniania wody
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Powiat  Puławski
Powiat Puławski
Miejsca Przyjazne  Rowerom i Izby  Produktu Lokalnego
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego
Parafia  pw. św. Józefa
Parafia pw. św. Józefa

Projekt pn: Niskoemisyjna gmina Markuszów

 
LOGA
Gmina Markuszów realizuje obecnie projekt pn:” Niskoemisyjna gmina Markuszów”
 
Zadanie realizowane w ramach RPOWL 2014-2020 OŚ 5 efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności. Wartość całkowita projektu: 1 091916,81 zł, środki wspólnotowe: 757 755,50 zł
 
W ramach inwestycji zaplanowano:
1) Instalacja i uruchomienie systemu sterowania oprawami oświetlenia ulicznego
2) dostawę i montaż słupów z panelami fotowoltaicznymi, wysięgnikami i oprawami oświetleniowymi zasilanymi energią odnawialną słoneczną – 6 szt.,
3) dostawę nowych i wymianę wysięgników – 272 szt.,
4) dostawę nowych i wymianę opraw oświetleniowych sodowych na oprawy oświetleniowe LED wyposażone w gniazda umożliwiające podłączenie sterownika dwukierunkowego dowolnego producenta oraz umożliwiające sterownie pracą zasilacza oprawy przez sygnał odbierany przez sterownik – 274 szt.,
5) modernizację skrzynek oświetlenia ulicznego w zakresie wymiany ochronników przepięciowych i demontażu zegarów astronomicznych oraz montażu nowych styczników- 28 szt.,
6) budowę dwóch obwodów oświetlenia ulicznego w Olszowcu i montaż 12 słupów z fundamentami i oprawami, budowa linii wewnętrzne  eN,
7) pomiary i uruchomienie.. Dzięki wykonaniu projektu nastąpi ograniczenie zapotrzebowania na energię elektryczną potrzebną do zasilania oświetlenia ulicznego, co przełoży się na redukcję emisji dwutlenku węgla [CO2] do atmosfery.
 
Projekt modernizacji oświetlania ulicznego jest jednym z kilku przykładów inwestycji realizowanych na terenie gminy, które związane są z ograniczeniem emisji CO2 do atmosfery i innych szkodliwych substancji powstających podczas spalania węgla. Inne inwestycje o pro środowiskowym charakterze to: termomodernizacja 3  budynków użyteczności publicznej oraz budowa 26 sztuk mikro instalacji OZE dla mieszkańców oraz wymiana 4 pieców na biomasę. Inwestycje tego typu są niezwykle istotne dla zahamowania zmian klimatu, które obecnie mają miejsce. Ważne jest, aby podejmowanych działań było jak najwięcej, nawet w tak stosunkowo niewielkiej skali jak inwestycje w naszej gminie. Dane liczbowe pokazują, iż nawet takie niewielkie projekty, jak nasze, mają wpływ na ograniczenie emisji CO2 do atmosfery. Dzięki tym trzem inwestycjom zrealizowanym i obecnie realizowanym w Gminie Markuszów, zmniejszy się emisja CO2 do atmosfery.
 
Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje