Jesteś tutaj > Gmina Przykładowe działania
Kosz i worek na śmieci
Harmonogram odbioru odpadów na 2023 r.
Kraina rowerowa
Kraina rowerowa
Energia odnawialna w gminie Markuszów
Odnawialne Źródła Energii w Gminie Markuszów
Projekt - przebudowa  i modernizacja stacji  uzdatniania wody
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Powiat  Puławski
Powiat Puławski
Miejsca Przyjazne  Rowerom i Izby  Produktu Lokalnego
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego
Parafia  pw. św. Józefa
Parafia pw. św. Józefa

Przykładowe działania

LOGO

Dziedzina odnawialnych źródeł energii obecnie bardzo się rozwija, zarówno w Polsce jak i na świecie. Ma to niewątpliwie ogromny związek z przechodzeniem gospodarek dotychczas opartych na źródłach odnawialnych na gospodarki niskoemisyjne wykorzystujące odnawialną energię: słoneczną, wiatrową, wodną czy biomasę. Każde z tych nowoczesnych źródeł energii powoduje ograniczenie spalania surowców kopalnych (węgiel kamienny, węgiel brunatny, olej opałowy), a tym samym ogranicza emisję gazów cieplarnianych tj. dwutlenek węgla (CO2), freony (CFC), halony, metan (CH4), podtlenek azotu (N2O), ozon (O3) oraz gazy przemysłowe takie jak perfluorowęglowodory (PFC) czy heksafluorek siarki (SF6).

Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje