Jesteś tutaj > Gmina Inwestycje i projekty Projekty UE realizowane przez Gminę Markuszów
Kraina rowerowa
Kraina rowerowa

Kosz i worek na śmieci

Harmonogram odbioru odpadów na 2023 r. i 2024 r.
Energia odnawialna w gminie Markuszów
Odnawialne Źródła Energii w Gminie Markuszów
Projekt - przebudowa  i modernizacja stacji  uzdatniania wody
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Powiat  Puławski
Powiat Puławski
Miejsca Przyjazne  Rowerom i Izby  Produktu Lokalnego
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego

Parafia  pw. św. Józefa

Parafia pw. św. Józefa

Projekty UE realizowane przez Gminę Markuszów DRUKUJ ZAPISZ

Projekty UE realizowane przez Gminę Markuszów

Projekty realizowane w gminie Markuszów

Lp.

Nazwa inwestycji

Okres realizacji

Wartość projektu

Dofinansowanie projektu

Źródło dofinansowania

1

Modernizacja Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej w Markuszowie wraz z zakupem wyposażenia i rozbudową systemu informatycznego

2010

408 084,82

346 872,10

RPO WL

2

Rozbudowa Świetlicy wiejskiej w Wólce Kątnej

2009 -2010

528 850,85

201545,43

PROW

3

Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w gminie Markuszów

2010 - 2012

4 524 000,00

2 753 511,00

PROW

4

Budowa Świetlicy wiejskiej (domu Ludowego) w miejscowości Łany”

2011

528 850,85

201 545,43

PROW

5

Zagospodarowanie terenu wokół Świetlicy Wiejskiej w Wólce Kątnej

2011 - 2012

46 610,85

25 000,00

PROW

6

Plac zabaw dla każdego dziecka

2010

26 919,17

15 319,00

PROW

7

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Kaleń (etap II)

2012

1 236 096,47

751 158,00

PROW

8

Urządzenie małej infrastruktury turystycznej w centrum miejscowości Markuszów

2012

55 334,29

25 000,00

PROW

9

Plac zabaw elementem tworzenia równych warunków rozwoju dla dzieci wiejskich na terenie działania LGD ,,Zielony Pierścień”

2012

32 472,00

18 480,00

PROW

 

Logówki unijne

Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje