Jesteś tutaj > Gmina Inwestycje i projekty Projekty współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Przebudowa i rozbudowa placu zabaw w m. Markuszów

Projekty współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Tablica : Przebudowa i rozbudowa placu zabaw w m. Markuszów Opublikowano dn. 05-05-2017

Przebudowa i rozbudowa placu zabaw w m. Markuszów

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Przebudowa i rozbudowa placu zabaw w m. Markuszów”

Mająca na celu stworzenie warunków do bezpiecznej aktywności oraz integrację społeczności lokalnej poprzez przebudowę i rozbudowę placu zabaw w m. Markuszów Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

Zadanie realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania ,,Zielony Pierścień’’

Plakat, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [170.10 KB]


Autor: Gmina Markuszów
Powrót
Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje