Projekty współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

tablica z logotypami dofinansowania i nazwą projektu Opublikowano dn. 22-11-2019

Przebudowa boiska sportowego w m. Markuszów

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Przebudowa boiska sportowego w m. Markuszów”.
 
Mająca na celu stworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez przebudowę boiska sportowego w m. Markuszów współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiejw ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
Zadanie realizowane jest w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania „Zielony Pierścień”.

Autor: Gmina Markuszów
Powrót
Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje