Jesteś tutaj > Gmina Inwestycje i projekty Projekty współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Markuszów

Projekty współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Logotypy dofinansowania Opublikowano dn. 10-07-2020

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Markuszów

Zadanie realizowane w ramach RPOWL 2014-2020 Oś 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego. Wartość całkowita projektu: 2657076,91 zł w tymśrodki wspólnotowe: 1717481,84 zł.


Autor: Gmina Markuszów
Powrót
Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje