Projekty współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Logotypy dofinansowania Opublikowano dn. 14-05-2020

Energia z biomasy i słońca dla Gminy Markuszów

Zadanie realizowane w ramach RPOWL 2014-2020 Oś 4 Energia przyjazna środowisku, działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE. Wartość całkowita projektu: 458710,00 zł, środki wspólnotowe: 196326,00 zł.


Autor: Gmina Markuszów
Powrót
Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje