Projekty współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

logotypy dofinansowania Opublikowano dn. 19-08-2020

Dofinansowanie na zakup laptopów

Gmina Markuszów pozyskała dofinansowanie na zakup 17 szt. laptopów dla uczniów Szkoły Podstawowej w Markuszowie w kwocie 44 999,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu", działanie 1.1 "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" - projekt grantowy pn. Zdalna Szkoła +


Autor: Gmina Markuszów
Powrót
Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje