Projekty współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

logotypy dofinansowania Opublikowano dn. 19-08-2020

Niskoemisyjna Gmina Markuszów

Zadanie realizowane w ramach RPOWL 2014-2020 Oś 5 efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności. Wartość całkowita projektu: 1 091916,81 zł, środki wspólnotowe: 757 755,50 zł.


Autor: Gmina Markuszów
Powrót
Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje