Jesteś tutaj > Gmina Inwestycje i projekty Projekty współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gminy Markuszów

Projekty współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Logotypy unijne: Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego CENTRUM PROJEKTÓW w Rzeczpospolita Polska POLSKA CYFROWA Opublikowano dn. 11-02-2021

Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gminy Markuszów

W dniu 4 lutego 2021 r. Wójt Gminy Markuszów podpisał umowę z firmą "ZPH Krzaczek Sp. z o.o." na realizację na wykonanie zamówienia pod nazwą: "Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gminy Markuszów", umowa realizowana jest w ramach projektu pn:" Energia z biomasy i słońca dla gminy Markuszów" współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundusu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystywania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 .


Autor: Gmina Markuszów
Powrót
Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje