Projekty współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Logotypy unijne Opublikowano dn. 10-03-2021

Podpisanie umowy

W dniu 10 marca 2021 r. Wójt Gminy Markuszów podpisał umowę z firmą "POLIGHT Sp. z o .o. "na realizację zamówienia pod nazwą: "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Markuszów".Umowa realizowana jest w ramach projektu pn:"Niskoemisyjna gmina Markuszów" współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundusu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach Osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.5 Promocja niskoemisyjności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020

Logotypy unijne

Autor: Gmina Markuszów
Powrót
Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje