Jesteś tutaj > Gmina Inwestycje i projekty Projekty współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Firma "POLIGHT Sp. z o .o. " rozpoczęła montaż na terenie Gminy Markuszów nowych opraw oświetlanie ulicznego oraz budowę nowych latarni na terenie gminy

Projekty współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Droga Opublikowano dn. 08-09-2021

Firma "POLIGHT Sp. z o .o. " rozpoczęła montaż na terenie Gminy Markuszów nowych opraw oświetlanie ulicznego oraz budowę nowych latarni na terenie gminy

Zadanie realizowane w ramach RPOWL 2014-2020 Oś 5 efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności. Wartość całkowita projektu: 1 091916,81 zł, środki wspólnotowe: 757 755,50 zł


Autor: Gmina Markuszów
Powrót
Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje