Jesteś tutaj > Gmina Inwestycje i projekty Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 „Budowa infrastruktury teleinformatycznej oraz publicznego, elektronicznego systemu usług administracji samorządowej w gminach; Wąwolnica, Wojciechów, Markuszów, Baranów”

Kosz i worek na śmieci

Harmonogram odbioru odpadów na 2023 r. i 2024 r.
Kraina rowerowa
Kraina rowerowa
Energia odnawialna w gminie Markuszów
Odnawialne Źródła Energii w Gminie Markuszów
Projekt - przebudowa  i modernizacja stacji  uzdatniania wody
Projekt - przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
Powiat  Puławski
Powiat Puławski
Miejsca Przyjazne  Rowerom i Izby  Produktu Lokalnego
Miejsca Przyjazne Rowerom i Izby Produktu Lokalnego
Parafia  pw. św. Józefa
Parafia pw. św. Józefa

Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Logotypy dofinansowania Opublikowano dn. 05-03-2019

„Budowa infrastruktury teleinformatycznej oraz publicznego, elektronicznego systemu usług administracji samorządowej w gminach; Wąwolnica, Wojciechów, Markuszów, Baranów”

- projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Konsorcjum gmin: Wąwolnica, Wojciechów, Markuszów i Baranów, realizuje projekt „Budowa infrastruktury teleinformatycznej oraz publicznego, elektronicznego systemu usług administracji samorządowej w gminach; Wąwolnica, Wojciechów, Markuszów, Baranów" ; dzięki któremu usprawni komunikację między mieszkańcami, a lokalną administracją.


Potrzeba zmiany istniejącego stanu wynika z ograniczonego dostępu lokalnej administracji oraz mieszkańców do nowych rozwiązań w zakresie nowoczesnych technologii informatycznych. Sprzęt komputerowy, który obecnie znajduje się w posiadaniu poszczególnych gmin jest w większości wysłużony i przestarzały, a co za tym idzie energochłonny. Dodatkowo, występuje duża różnorodność w oprogramowaniu biurowym. Istotnym problemem jest również ograniczone bezpieczeństwo i ochrona informacji. Opisane powyżej uwarunkowania powodują, że obecnie nie jest w pełni zaspokajana potrzeba zapewnienia powszechnego, szybkiego i bezpiecznego dostępu do informacji i jej udostępnienia, tak dla mieszkańców, jak i pracowników urzędów gmin. Stąd właśnie, zrodziła się konieczność poprawy infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w wybranych gminach województwa lubelskiego.


Przewidywany koszt inwestycji to ponad 2 miliony złotych. Pieniądze w 85% wartości projektu będą pochodzić ze środków Unii Europejskiej i umożliwią budowę e-administracji oraz modernizację infrastruktury informatycznej, a także zakup najpotrzebniejszego wyposażenia technicznego: oprogramowania biurowego, sprzętu multimedialnego, wydajnych serwerów, sprzętu komputerowego wraz z systemami operacyjnymi i zasilaczami awaryjnymi. Ponadto, w gminach objętych programem powstaną nowe punkty dostępu do Internetu dla mieszkańców, gości i turystów, takie jak infomaty i hotspoty.
Dzięki przeprowadzonym zmianom, poprzez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych, gminy będą mogły promować się w sposób innowacyjny i efektywny. Wdrożony system elektronicznego obiegu dokumentów zapewni ich szybką i bezpieczną rejestrację oraz lepszą komunikację mieszkańców z urzędami, co umożliwi załatwienie wielu spraw, bez konieczności wychodzenia z domu. Gminy uzyskają nowe portale umożliwiające kontakty online oraz nowych partnerów korzystających z systemu. Ponadto, zwiększy się liczba osób, mających możliwość używania podpisu elektronicznego.


Podjęte działania wpłyną korzystnie zarówno na gospodarkę i ekonomikę, jak również na komfort i bezpieczeństwo powstałej infrastruktury. Pozwoli to na oszczędność czasu i pieniędzy oraz większą wygodę załatwiania spraw, dzięki możliwości sprawnej organizacji drogą elektroniczną. Realizacja celów wydatnie wpłynie także na komfort prowadzenia działalności gospodarczej przez lokalnych przedsiębiorców. Wszystkie te rozwiązania doprowadzą w efekcie do poprawy sytuacji gospodarczej i zwiększenia tempa jej rozwoju, co bezpośrednio wiąże się ze zmniejszeniem poziomu bezrobocia.

 

Logotypy unijne


Autor: Gmina Markuszów
Powrót
Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje