Jesteś tutaj > Gmina Inwestycje i projekty Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 107755L na odcinku od km 0+333 do km 1+470,56 w miejscowości Wólka Kątna

Rządowy Fundusz Rozwoju dróg

Tablica z dofinansowania DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG Przebudowa drogi gminnej nr 107755L na odcinku od km 0+333 do km 1+470,56 w miejscowości Wólka Kątna Opublikowano dn. 23-07-2021

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 107755L na odcinku od km 0+333 do km 1+470,56 w miejscowości Wólka Kątna

Dofinansowanie: 236959,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 473919,31 zł

Cele:

  •  poprawa komunikacji dla mieszkańców sołectwa Wólka Kątna,
  • zapewnienie efektywniejszego dostępu mieszkańców do obiektów i instytucji użyteczności publicznej, zlokalizowanych na terenie gminy Markuszów, powiatu puławskiego oraz ośrodka wojewódzkiego.
  • poprawa jakości życia mieszkańców
  • poprawa bezpieczeństwa i komfortu poruszania się dla wszystkich użytkowników w szczególności poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów

Efekty:
Przebudowa drogi gminnej nr 107755L na odcinku od km 0+333 do km 1+470,56  w miejscowości Wólka Kątna polegająca na obustronnym poszerzeniu istniejącej drogi  z 3 m na 4 m z utwardzonymi poboczami wraz z wykonaniem mijanki i oznakowania drogi zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.

 


Autor: Gmina Markuszów
Powrót
Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje