Jesteś tutaj > Gmina Inwestycje i projekty Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Zadanie pn.: ,,Remont drogi gminnej nr 107760L Zabłocie-Olszowiec od km 0+500 do km 1+020 w miejscowości Zabłocie" - dofinansowane z Państwowego Funduszu Celowego: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz Rozwoju dróg

Flaga i godło polski Opublikowano dn. 17-05-2022

Zadanie pn.: ,,Remont drogi gminnej nr 107760L Zabłocie-Olszowiec od km 0+500 do km 1+020 w miejscowości Zabłocie" - dofinansowane z Państwowego Funduszu Celowego: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Zadanie pn.: ,,Remont drogi gminnej nr 107760L Zabłocie-Olszowiec od km 0+500 do km 1+020 w miejscowości Zabłocie". Dofinansowanie: 168 880,91 zł. Całkowita wartość: 342 910,01 zł

Remont drogi gminnej nr 107760L Zabłocie-Olszowiec od km 0+500 do km 1+020 w miejscowości Zabłocie" - dofinansowane z Państwowego Funduszu Celowego: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dofinansowanie: 168 880,91 zł 
Całkowita wartość: 342 910,01 zł
 
W dniu 04.04.2022 r. Wójt Gminy Markuszów podpisał z Wojewodą Lubelskim Umowę w sprawie udzielania dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
 
Cele:
 
  • poprawa komunikacji dla mieszkańców sołectwa Zabłocie oraz sołectw ościennych,
  • zapewnienie efektywniejszego dostępu mieszkańców do obiektów i instytucji użyteczności publicznej, zlokalizowanych na terenie gminy Markuszów, powiatu puławskiego oraz ośrodka wojewódzkiego.
  • poprawa jakości życia mieszkańców
  • poprawa bezpieczeństwa i komfortu poruszania się dla wszystkich użytkowników w szczególności poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów
Efekty:
Remont drogi gminnej nr 107760L  Zabłocie –Olszowiec ok km 0+500 do km 1+020 w miejscowości Zabłocie polega na wykonaniu nowej nawierzchni o szer. 5 m oraz wzmocnieni poboczy kruszywem łamanym o szer. 0,75 m. Remont drogi znacząco poprawi parametry drogi, standard techniczny i bezpieczeństwo jej użytkowników.  
 
Tablica informacyjna projektu
 

Autor: Gmina Markuszów
Powrót
Drogi Gminne
Inwestycje Gminne
Wiryalny spacer po Gminie
Wirtualny spacer po Gminie
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Video sesje
Video sesje